MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Lekarski Egzamin Państwowy
 
Lekarski Egzamin Państwowy.
Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz stażysta aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza musi zdać Lekarski Egzamin Państwowy (LEP). Do egzaminu mogą przystępować lekarze w trakcie odbywania stażu lub mający zamiar przystąpienia do stażu – bardzo ważnym warunkiem przystąpienia do LEP jest posiadanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza.
Najbliższy LEP odbędzie się 25 września 2010r.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do LEP muszą wypełnić odpowiedni wniosek na stronie internetowej CEM-u a następnie przesłać go do odpowiedniej izby lekarskiej.
Termin wypełniania na stronie CEM - u wniosku mija:
sesja jesienna - 30 czerwca,
sesja wiosennej - 30 grudnia.
Natomiast absolwenci polskich uczelni medycznych, którzy odbyli studia na kierunku lekarskim w języku angielskim mogą przystąpić do LEP w języku angielskim. W tym przypadku termin składania wniosków mija:
sesja jesienna - 31 maja,
sesja wiosennej - 31 października.
Do zdania LEP wymagane jest uzyskanie co najmniej 56% możliwych do uzyskania punktów. Osoby które nie osiągną tego minimum nie otrzymują żadnego świadectwa i mają prawo do przystępowania do kolejnych egzaminów. W/ w świadectwo może być oczywiście wykorzystane również na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego przed rozpoczęciem specjalizacji.

(aktualizacja 20100613)
 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów